Χαρούμενο παιδί, το δικό σας παιδί

Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας είναι να μάθουμε στα παιδιά να αξιοποιούν σωστά τον χρόνο διαβάσματος , ώστε η μελέτη να γίνεται μια ευχάριστη διαδικασία. Θέτουμε τις σωστές βάσεις ώστε να μαθαίνουμε στα παιδιά "πώς να μελετούν" και πώς να αποκτούν κριτική σκέψη ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου σχολείου. Μέλημα μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να επιτύχουν τους στόχους τους, μέσα απο μια ευχάριστη διαδικασία μάθησης!