Δημιουργική Απασχόληση

Καθημερινά απογευματινά τμήματα δημιουργικής απασχόλησης, που δίνουν βάση στις δεξιότητες κάθε παιδιού! Μέσα από καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις τέχνες τον πολιτισμό, την μουσική , την κίνηση τον λόγο, το τραγούδι , τον αυτοσχεδιασμό και τα εικαστικά και ταυτόχρονα αναπτύσσεται η φαντασία τους και ενισχύεται η μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία!

-Δημιουργική γραφή
-Κατασκευές
-Μουσικοκινητική αγωγή
-Φιλαναγνωσία
-Kινητικές δραστηριότητες