Μαθησιακές Δυσκολίες

Εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, αναλαμβάνει την μελέτη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες