Καθημερινή μελέτη

2ωρη καθημερινή μελέτη με εξειδικευμένους καθηγητες που προετοιμάζουν τα παιδιά για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας,καλύπτουν τα γνωστικά κενά και ελέγχουν την απόδοση τους.

-ολιγομελή τμήματα
-δυνατότητα επιλογής μεμονωμένου μαθήματος
-επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό
-καθημερινή αξιολόγηση