Γιατί να επιλέξω «Τα Σαΐνια» για την μελέτη του παιδιού μου;

    Στα Σαΐνια γίνεται 2ωρη καθημερινή μελέτη με εξειδικευμένους καθηγητες που προετοιμάζουν τα παιδιά για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας,καλύπτουν τα γνωστικά κενά και ελέγχουν την απόδοση τους.

📌Εξειδικευμένο προσωπικό, δάσκαλοι και καθηγητές, βρίσκεται δίπλα στους μαθητές για να τους καθοδηγεί, να καλύπτουν τυχόν γνωστικά κενά, να ελέγχει την πρόοδο τους και να τα υποστηρίζει.
📌Βοηθάμε τους μαθητές στην οργάνωση και προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας μέσω χρονοδιαγραμμάτων.
📌Η μελέτη δεν περιορίζεται μόνο στην ύλη των μαθημάτων της επόμενης ημέρας. Καθημερινά γίνονται επαναλήψεις με εκπαιδευτικό υλικό από το κέντρο μας.
📌Γίνεται καθημερινή αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς για την εξέλιξη και την πρόοδο του παιδιού, καθώς και ενημέρωση για όλες τις εργασίες που δουλέψαμε.
📌Δημιουργούμε ολιγομελή τμήματα.
📌Η μελέτη γίνεται σε ευχάριστο περιβάλλον, όπου κάθε μαθητής έχει τον προσωπικό του χώρο με σαφή οριοθέτηση, απόλυτη ησυχία και κατάλληλο φωτισμό, ώστε να μελετούν ξεκούραστα και συγκεντρωμένα.


Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 6955997671 & 6971571168
Kdapsainia@gmail.com